தூய்மை

உண் பொழுது நீர் ஆடி உண்டலும், என் பெறினும்

பால் பற்றிச் சொல்லா விடுதலும், தோல் வற்றிச்

சாயினும் சான்றாண்மை குன்றாமை, இம்மூன்றும்

தூஉயம் என்பார் தொழில்

நூல்: திரிகடுகம் (#27)

பாடியவர்: நல்லாதனார்

1. பசிக்கிறதா? குளித்துவிட்டுச் சாப்பிடுங்கள்

2. கஷ்டமான நிலைமையா? அப்போதும் பொய் சொல்லாதீர்கள்

3. தோல் வற்றிச் சுருங்கிய வயதான காலமா? அப்போதும் உங்களுடைய நல்ல குணங்களை இழந்துவிடாதீர்கள்

… இந்த மூன்றும்தான் குற்றமில்லாத தூயவர்களின் செயல்கள்

துக்கடா

 • இந்தப் பாடலின் வெண்பா வடிவம்:
 • உண்பொழுது நீராடி உண்டலும், என்பெறினும்
 • பால்பற்றிச் சொல்லா விடுதலும், தோல்வற்றிச்
 • சாயினும் சான்றாண்மை குன்றாமை, இம்மூன்றும்
 • தூஉயம் என்பார் தொழில்

353/365

Advertisements
This entry was posted in அறிவுரை, திரிகடுகம், வெண்பா. Bookmark the permalink.

One Response to தூய்மை

 1. amas32 says:

  நல்லாதனார் கூறியிருக்கும் மூன்று அறிவுரைகளும் அவர் சொல்லியிருக்கும் தருணங்களில் செய்வது கடினம். பசி வயிற்றைக் கிள்ளும் போது சோற்றில் தான் கை வைக்கத் தோன்றுமே தவிர குளிக்கத் தோன்றாது. எத்தனை முறை நாமே அந்தத் தவறை செய்திருக்கிறோம். உடல் தூய்மை மிக முக்கியம்.

  சாதாரணமாக எந்தச் சிக்கலும் இல்லாத நிலையில் பொய் சொல்லாமல் இருப்பது பெரிய விஷயம் இல்லை. அதுவே அவசியமாக உதவித் தேவைப் படும்போது உண்மையைக் கூறி நிலைமையை விளக்கி, உதவி கிடைக்காவிடிலும் நேர்மை தவறாமல் இருப்பதே ஒரு ஒழுக்கச் சீலருக்கு அழகு.

  மூன்றாவதாக அவர் குறிப்பிட்டிருப்பது பற்றி படிக்கும் போதே சிறிது வருத்தமாக உள்ளது. துணை இல்லாத முதுமை கொடுமை! அப்பொழுதும் நம் இயல்பான நல்ல குணங்களை தொடர்ந்து கடைப்பிடித்து நற்பெயருடன் இறுதி நாட்களை ஒருவர் கழித்தால் அவருக்கும் பெருமை, மற்றவர்களுக்கும் உதாரணப் புருஷராகத் திகழ்வார்.

  amas32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s