சான்றாண்மை

அன்பு, நாண், ஒப்புரவு, கண்ணோட்டம், வாய்மையொடு

ஐந்து சால் ஊன்றிய தூண்

*

கொல்லா நலத்தது நோன்மை; பிறர் தீமை

சொல்லா நலத்தது சால்பு

*

சால்பிற்குக் கட்டளை யாது எனின், தோல்வி

துலை அல்லார் கண்ணும் கொளல்

நூல்: திருக்குறள் (பொருட்பால், சான்றாண்மை அதிகாரம்) #983, #984 & #986

பாடியவர்: திருவள்ளுவர்

சான்றோனாக வாழ விரும்புகிறவர்கள் அதற்கு அவசியமான ஐந்து தூண்களைத் தெரிந்து பின்பற்றவேண்டும். அவை:

1. எல்லாரிடமும் அன்பு செலுத்துதல்

2. தவறு செய்வதற்கு வெட்கப்படுதல்

3. நல்ல செயல்களை / பணிகளைச் செய்தல்

4. அனைத்து உயிர்கள்மீதும் இரக்கம் கொள்ளுதல்

5. உண்மையைமட்டுமே பேசுதல்

*

அடுத்த உயிர்களைக் கொல்லாமல் தவிர்ப்பது, தவம்.

மற்றவர்களுடைய குறைகளைச் சுட்டிக்காட்டி அவர்களைக் கேலி செய்யாமல் / அவமானப்படுத்தாமல் தவிர்ப்பது, சான்றாண்மை!

*

உண்மையான சான்றோன் யார் தெரியுமா?

தனக்குச் சமம் இல்லாதவர்களிடம் மோதித் தோற்றுப்போய்விட்டால், அதை மறைக்காமல் ஒப்புக்கொள்கிறவன்தான்.

துக்கடா

 • சான்றாண்மை அதிகாரத்தில் உள்ள அனைத்துக் குறட்பாக்களையும் (ஐந்து வகை) உரையுடன் வாசிக்க : http://www.thirukkural.com/search/label/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%88
 • இந்தப் பாடல்களின் வெண்பா வடிவம்:
 • அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு
 • ஐந்துசால் ஊன்றிய தூண்
 • *
 • கொல்லா நலத்தது நோன்மை; பிறர்தீமை
 • சொல்லா நலத்தது சால்பு
 • *
 • சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின் தோல்வி
 • துலையல்லார் கண்ணும் கொளல்
277/365
Advertisements
This entry was posted in அறிவுரை, திருக்குறள், திருவள்ளுவர், வெண்பா. Bookmark the permalink.

One Response to சான்றாண்மை

 1. சான்றாண்மையில் முக்கியமானது பிறரை இழிவாக பேசாமலும் உரிய மரியாதையும் கொடுத்தலும் தான். மேலும் தவறையையும் தோல்வியையும் ஒத்துக் கொள்ளும் அறிவு முதிர்ச்ச்யும் வேண்டும். அது தான் சற்றேக் கடினம். அகங்காரம் வந்து அதை செய்ய விடாமல் தடுத்து விடும். அதே அகங்காரம் தான் பிறரை கேலி செய்து இழிவாக பேசவைக்கும்.

  சான்றோன் ஆக மமதையை அழித்து பிற உயிர்கள் மீது அன்பு பாராட்டக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

  amas32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s