இருள் நீக்கும் நிலா

தம்குறை தீர்வுஉள்ளார் தளர்ந்து பிறர்க்குறூஉம்

வெம்குறை தீர்க்கிற்பார் விழுமியோர் – திங்கள்

கறை இருளை நீக்கக் கருதா(து) உலகில்

நிறை இருளை நீக்குமே நின்று.

நூல்: நன்னெறி (#10)

பாடியவர்: சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்

(அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் பாடலில் இல்லை, வாக்கிய ஓட்டம் தடைபடாமல் இருப்பதற்காக நான் சேர்த்தவை)

நிலாவில் ஏகப்பட்ட கறைகள் உள்ளன. ஆனால் அந்த நிலா தன்னுடைய சொந்தக் கறைகளை நீக்கிக்கொள்ள முயற்சி செய்யாமல், இந்த உலகெங்கும் நிறைந்திருக்கிற இருளைப் போக்குகிறது.

அதுபோல, உயர்ந்த மக்கள் தங்களுடைய சொந்தப் பிரச்னைகளைத் தீர்த்துக்கொள்வதுபற்றிக் கவலைப்படமாட்டார்கள், மற்றவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற குறைகளைத் தீர்ப்பதில்தான் கவனம் செலுத்துவார்கள்.

துக்கடா

  • இன்றைய அரிய சொல் : விழுமிய = உயர்ந்த
  • உதாரணங்கள்:
  • 1. விழுமியார் அஞ்சுவர் தீவினை என்னும் செருக்கு : திருக்குறள்
  • 2. வேதத்தின் சுவைப்பயனை விழுமிய முனிவர்கள்… : நாலாயிரம் திவ்யப் பிரபந்தம்
113/365
This entry was posted in அறிவுரை, உவமை நயம், நன்னெறி, வெண்பா. Bookmark the permalink.

2 Responses to இருள் நீக்கும் நிலா

  1. amas32 says:

    என் தந்தை அப்படி தான் இருந்தார். அவர் விழுமியோர் தான். அவர் பார்கின்சன்ஸ் டீசீசினால் பல வருடங்கள் துன்பப் பட்டாலும் பிறரின் துன்பங்களுக்காக தினமும் பிரார்த்தித்து அவர்கள் இடர் தீர இறைவனை இறைஞ்சுவார். தன் குறை பற்றித் துளியும் பொருட்படுத்தாமல் பிறர் நலம் விரும்பியவர். நன்றி இந்த பாடலுக்காக.
    amas32

  2. நீ ரொம்ப ஒழுங்கோ? பேச வந்துட்ட! அப்படின்னு யாராச்சும் எப்பயாச்சும் கேட்டா இந்த பாட்டை பதிலா எடுத்து விட்டிரலாம்னு இருக்கேன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s