அது என்ன சொல்?

முற்பாதி போய்விட்டால் இருட்டே ஆகும்,

முன் எழுத்து இல்லாவிட்டால் பெண்ணே ஆகும்,

பிற்பாதி போய்விட்டால் ஏவல் சொல்லாம்,

பிற்பாதியுடன் முதல் எழுத்து இருந்தால், மேகம்,

சொற்பாகக் கடை தலைசின் மிருகத் தீனி,

தொடர் இரண்டாம் எழுத்து, மாதத்தில் ஒன்றாம்,

பொற்பு ஆர் திண்புய முத்துசாமி மன்னா,

புகலுவாய் இக்கதையின் புதையல் கண்டே!

நூல்: தனிப்பாடல்

பாடியவர்: அழகிய சொக்கநாதப் பிள்ளை

(அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் பாடலில் இல்லை, வாக்கிய ஓட்டம் தடைபடாமல் இருப்பதற்காக நான் சேர்த்தவை)

அழகான திரண்ட தோள்களைக் கொண்ட முத்துசாமி மன்னா,

நான் ஒரு சொல்லைப்பற்றிச் சொல்லுகிறேன், அது என்ன என்று கண்டுபிடி பார்க்கலாம்:

இந்தச் சொல்லின் முதல் பாதியை நீக்கிவிட்டால் இருட்டாகிவிடும்.

முதல் எழுத்தைமட்டும் நீக்கினால், அது பெண்ணாகிவிடும்.

பின்பாதியைமட்டும் நீக்கினால், அதை வைத்துக் கட்டளை இடலாம்.

அந்தப் பின்பாதியுடன் முதல் எழுத்தைச் சேர்த்தால், அது மேகம்.

முதல், கடைசி எழுத்துகளைச் சேர்த்தால் மிருகத்துக்குத் தீனி போடலாம்.

இரண்டாம் எழுத்தைமட்டும் தனியே எடுத்துப் பார்த்தால், அது ஒரு மாதம்.

விடை: புதையல்

முதல் பாதியை, அதாவது ‘புதை’ என்பதை நீக்கிவிட்டால், ‘அல்’, அதாவது ‘இருட்டு’.

முதல் எழுத்தை, அதாவது ‘பு’ என்பதை நீக்கிவிட்டால், ‘தையல்’, அதாவது ‘பெண்’.

பின்பாதியை, அதாவது ‘யல்’ என்பதை நீக்கிவிட்டால், ‘புதை’ – கட்டளைச் சொல்.

பின்பாதி (யல்) உடன் முதல் எழுத்து (பு) சேர்த்தால் ‘புயல்’, அதாவது ‘மேகம்’.

முதல் (பு), கடைசி (ல்) எழுத்துகளைச் சேர்த்தால் ‘புல்’, மிருகத்தின் உணவு.

இரண்டாவது எழுத்துமட்டும், அதாவது ‘தை’, ஒரு மாதம்.

துக்கடா

 • இன்றைய அரிய சொல்: ‘பொற்பு’ = ‘அழகு’
 • உதாரணங்கள்:
 • 1. பொற்பு உற்றன ஆய்மணி ஒன்பதும்… – கம்ப ராமாயணம்
 • 2. பொற்பு உரைத்து நெக்குருக… – திருப்புகழ்
095/365
Advertisements
This entry was posted in கேள்வி - பதில், தனிப்பாடல், புதிர், வார்த்தை விளையாட்டு. Bookmark the permalink.

3 Responses to அது என்ன சொல்?

 1. PVR says:

  this in deed is a treasure.

 2. elavasam says:

  பூவேறு கோனும் புரந்தரனும்
  ‘பொற்பமைந்த’ நாவேறு செல்வியும் நாரணனும்

  🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s