யானும் புலவனா?

அறம் உரைத்தானும் புலவன்;முப் பாலின்

திறம் உரைத்தானும் புலவன் – குறுமுனி

தானும் புலவன்; தரணி பொறுக்குமோ

யானும் புலவன் எனில்!

நூல்: தனிப்பாடல்

பாடியவர்: பொய்யாமொழிப் புலவர்

சூழல்: இப்பாடல் குறித்து ஒரு கதை உண்டு. திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் அவர்கள் பலமுறை விளக்கியுள்ள அந்தக் கதையையே இதன் சூழலாகக் கொள்ளலாம்

(அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் பாடலில் இல்லை, வாக்கிய ஓட்டம் தடைபடாமல் இருப்பதற்காக நான் சேர்த்தவை)

சோழ அரசன் பொய்யாமொழிப் புலவரைச் சந்திக்கிறான். ‘புலவரே’ என்று அழைக்கிறான்.

பொய்யாமொழிப் புலவர் திடுக்கிடுகிறார். ‘அரசே, தயவுசெய்து என்னை அப்படி அழைக்காதீர்கள்’ என்று பதறுகிறார்.

‘ஏன் ஐயா? புலவர் பெருமானே என்று அடைமொழியுடன் அழைத்திருக்கவேண்டுமா?’ என்று பணிவோடு கேட்கிறான் சோழன்.

‘இல்லை இல்லை’ என்று மறுத்த பொய்யாமொழிப் புலவர் தன்னுடைய பதற்றத்துக்கான காரணத்தை இந்தப் பாடல் வடிவில் சொல்கிறார்.

’அறம்’ என்று அழைக்கப்படும் மகாபாரதத்தைப் பாடிய பெருந்தேவனாரைப் புலவர் என்று அழைக்கிறோம். அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய முப்பால்களையும் விளக்கிப் பாடிய திருவள்ளுவரையும் புலவர் என்று அழைக்கிறோம். குறுமுனி அகத்தியரையும் புலவர் என்று அழைக்கிறோம்.’

இந்தப் பெரியவர்களையெல்லாம் புலவர் என்று அழைக்கிற அதே நேரத்தில் என்னைப் போன்ற ஓர் எளியேனையும் புலவர் என்று அழைத்தால் இந்தப் பூமி தாங்குமா?’

083/365

This entry was posted in கதை கேளு கதை கேளு, தனிப்பாடல், தன்னடக்கம், தமிழ், நாடகம், வெண்பா. Bookmark the permalink.

3 Responses to யானும் புலவனா?

  1. nvaanathi says:

    எனக்கு தேவையே இல்லாம சில பல ”எழுத்தாளர்களின்” பெயர்கள் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றன. 🙂

  2. பணியுமாம் என்றும் பெருமை! சிறுமை
    அணியுமாம் தன்னை வியந்து:)

    வானதியின் ஐயம் எனக்கும் தான் abt “அடை(யா)மொழிப்” புலவர்கள்:))

  3. திருவள்ளுவருக்கு “பொய்யா மொழிப் புலவர்” என்றொரு பெயர் உண்டல்லவா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s