காயா பழமா

முனிவினும் நல்குவர் மூதறிஞர் உள்ளக்

கனிவினும் நல்கார் கயவர் – நனிவிளைவில்

காயினும் ஆகும் கதலிதான், எட்டி பழுத்து

ஆயினும் ஆமோ அறை?

நூல்: நன்னெறி (#28)

பாடியவர்: சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்

(அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் பாடலில் இல்லை, வாக்கிய ஓட்டம் தடைபடாமல் இருப்பதற்காக நான் சேர்த்தவை)

வாழைப்பழம் காயாக இருக்கும்போதே சமையலுக்குப் பயன்படும். ஆனால் எட்டிக்காய் பழுத்தும்கூடப் பிரயோஜனம் இல்லை.

அதுபோல, நல்ல அறிஞர்கள் கோபமாகப் பேசினாலும், மற்றவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்து தருவார்கள். கயவர்கள் அன்பாகப் பேசுவார்கள், ஆனால் நமக்காக ஒரு துரும்பைக்கூடக் கிள்ளிப் போடமாட்டார்கள்!

துக்கடா

  • நன்மை + நெறி = நன்னெறி, வாழ்விற்கு நன்மை தரும் வழிமுறைகளைச் சொல்லும் சிறிய நூல் இது
  • நன்னெறிப் பாடல்கள் அனைத்தையும் உரையுடன் வாசிக்க இங்கே செல்லலாம் –> http://pollachinasan.com/ebook/100/pdf/72.pdf

046/365

Advertisements
This entry was posted in அறிவுரை, உவமை நயம், Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s