வஞ்சியான்

வஞ்சியேன் என்று அவன் தன்

……..ஊர் உரைத்தான் யானும் அவன்

வஞ்சியான் என்பதனால்

……..வாய்நேர்ந்தேன் – வஞ்சியான்

வஞ்சியேன் வஞ்சியேன்

……..என்று உரைத்தும் வஞ்சித்தான்

வஞ்சியாய் வஞ்சியார் கோ

நூல்: யாப்பருங்கலக் காரிகை

பாடியவர்: அமுதசாகரர்

சூழல்: குறிப்பிட்ட காலத்தில் திரும்புவதாகச் சொல்லிச் சென்ற காதலன் இன்னும் வரவில்லை. ஒருவேளை அவன் ஏமாற்றிவிட்டானோ என்கிற கவலையில் காதலி பாடும் பாடல் இது

(அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் பாடலில் இல்லை, வாக்கிய ஓட்டம் தடைபடாமல் இருப்பதற்காக நான் சேர்த்தவை)

வஞ்சிக் கொடி போன்ற என் தோழியே,

நான் அவனை முதன்முறை பார்த்தபோது ‘வஞ்சியேன்’ என்றான்.

உண்மையில் அவன் சொன்னது ‘நான் வஞ்சி (சேர) நாட்டைச் சேர்ந்தவன்’ என்ற அர்த்தத்தில். ஆனால் நான் அதை ‘வஞ்சியேன் – வஞ்சிக்கமாட்டேன்’ என்று புரிந்துகொண்டுவிட்டேன். அவன் என்னை ஏமாற்றமாட்டான் என்கிற நம்பிக்கையில் அவனையே திருமணம் செய்துகொள்வதாக வாக்குக் கொடுத்துவிட்டேன்.

வஞ்சி நாட்டைச் சேர்ந்த என் தலைவன், ‘வஞ்சியேன், வஞ்சியேன்’ என்று என்னிடம் பலமுறை சொன்னான். ஆனால் இப்போது இங்கே வரவில்லை. வார்த்தை தவறிவிட்டானோ? வஞ்சித்துவிட்டானோ?

037/365

Advertisements
This entry was posted in அகம், காதல், சிலேடை, தனிமை, தோழி, பிரிவு, பெண்மொழி, யாப்பருங்கலக் காரிகை, வார்த்தை விளையாட்டு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s