தங்கத்தைப் பரிமாறினான்

பாட்டால் சிறந்த புலவரெல்லாம் பாடும் சடையா,

கொடையாளா, கேட்டேன் உன்தன் புகழ் கேட்டேன்,

கிளர்ந்த மனத்துடன் இங்கு உற்றேன், போட்டாய்

இலையில் பொன்னுடன் பொன் ஆபரணமும்

புமை இது கேட்டேன் பசியால் அன்னத்தை

வைத்தாய் பொன்னை வழக்காமோ?

நூல்: தனிப்பாடல்

பாடியவர்: தமிழ்வாணர்

சூழல்: சடைய வள்ளலைப் பார்க்கச் சென்றிருந்தார் இந்தப் புலவர். வந்தவரை வரவேற்று உட்காரவைத்துத் தன் கையால் சாப்பாடு பரிமாறினான் சடையன். அப்போது அவன் கையில் அணிந்திருந்த மோதிரம் நழுவி இலையில் விழுந்துவிட்டது. அதைக் கண்டு சிரித்த புலவர் இப்படிப் பாடுகிறார்

(அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் பாடலில் இல்லை, வாக்கிய ஓட்டம் தடைபடாமல் இருப்பதற்காக நான் சேர்த்தவை)

சடையா,

கவித்திறமையில் சிறந்த புலவர்களெல்லாம் உன்னுடைய பெயரை, புகழை, வள்ளல்தன்மையைப் பாடிப் பாடி மகிழ்கிறார்கள், நான் அதைக் கேட்டேன், மகிழ்ச்சி அடைந்தேன், உன்னைப் பார்க்க வந்தேன்.

நீ என்னை வரவேற்று உட்காரவைத்தாய், இலை விரித்தாய், அதில் சாப்பாடு போடுவாய், உண்டு பசியாறலாம் என்று நினைத்துக்கொண்டிருந்தேன்.

ஆனால் நீயோ, பெரும் வள்ளலாக இருக்கிறாய். இலையில் சோற்றுக்குப் பதில் தங்க ஆபரணத்தைப் பரிமாறுகிறாய். இதை நான் எப்படிச் சாப்பிடுவது?

035/365

Advertisements
This entry was posted in ஆண்மொழி, கதை கேளு கதை கேளு, கிண்டல், தனிப்பாடல், நாடகம், வள்ளல். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s