மூன்று குரங்குகளின் முன்னோடி

பிறர் மறையின்கண் செவிடாய், திறன் அறிந்து

ஏதிலார் இல்கண் குருடனாய், தீய

புறம்கூற்றின் மூங்கையாய் நிற்பானேல் யாதும்

அறம்கூற வேண்டா அவற்கு

நூல்: நாலடியார்

பாடியவர்: சமண முனிவர்கள்

’சுருக்’ விளக்கம்: அடுத்தவர்களுடைய ரகசியங்களைக் கேட்காதே, மற்ற பெண்களை(த் தவறாகப்) பார்க்காதே, யாரைப்பற்றியும் கோள் சொல்லாதே

முழு விளக்கம்:

ஒருவன் ‘ரொம்ப நல்லவன்’ – அடுத்தவர்கள் ஏதாவது ரகசியம் சொல்லும்போது, உடனே செவிடனாக மாறிவிடுவான், இன்னொருவருடைய மனைவி எதிரில் வந்து நின்றால், சட்டென்று குருடனாக மாறிவிடுவான், ஒருவர் பக்கத்தில் இல்லாதபோது அவர்களைப் பற்றித் தவறாகப் பேச நினைத்தால், மறுவிநாடி ஊமையாக மாறிவிடுவான்

இப்படிப்பட்ட ஒருவனுக்கு, வேறு அறங்களைச் சொல்லித்தரவேண்டுமா என்ன?

014/365

This entry was posted in அறிவுரை, ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள், சமணம், நாலடியார். Bookmark the permalink.

2 Responses to மூன்று குரங்குகளின் முன்னோடி

  1. நாலடியில “வாய்ப்பே”யில்லாத விஷயத்தை சொல்லியிருக்கார் நாலடியார். 🙂

    • என். சொக்கன் says:

      மனமிருந்தால் மார்க்கம் உண்டு :>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s